F. Schubert – Winterreise

57. Bydgoski Festiwal Muzyczny
Jarosław Bręk – bas-baryton
Marcin Sikorski – fortepian
Andrzej Seweryn – aktor

Recenzje:

Barwa i emisja głosu oraz znajomość akcentów języka francuskiego w wykonaniu Jarosława Bręka mogą służyć za wzór. To samo można powiedzieć o jego stronie aktorskiej.

— Muzyka 21