J. S. Bach – Ich habe genug

Jarosław Bręk – bas-baryton
Capella Bydgostiensis
Kai Bumann – dyrygent

Recenzje:

Barwa i emisja głosu oraz znajomość akcentów języka francuskiego w wykonaniu Jarosława Bręka mogą służyć za wzór. To samo można powiedzieć o jego stronie aktorskiej.

— Muzyka 21