S. Moniuszko – Halka

Halka – Natalia Rubiś
Jontek – Kamil Zdebel
Janusz – Jaromir Trafankowski
Cześnik – Jarosław Bręk
Zofia – Ewelina Osowska
Marszałek – Dariusz Górski
Góral – Robert Mojsa
Zespół Wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej
MACV
Marcin Sompoliński – dyrygent

Recenzje:

Barwa i emisja głosu oraz znajomość akcentów języka francuskiego w wykonaniu Jarosława Bręka mogą służyć za wzór. To samo można powiedzieć o jego stronie aktorskiej.

— Muzyka 21