T. Baird – Cztery sonety miłosne, W. A. Mozart – Arie operowe

Jarosław Bręk – bas-baryton
Sinfonietta Riga
Zbigniew Graca – dyrygent

Recenzje:

Barwa i emisja głosu oraz znajomość akcentów języka francuskiego w wykonaniu Jarosława Bręka mogą służyć za wzór. To samo można powiedzieć o jego stronie aktorskiej.

— Muzyka 21