W. A. Mozart – Msza Koronacyjna; L. van Beethoven – IX Symfonia

Anna Wiśniewska-Schoppa – sopran
Anna Radziejewska – alt
Tomasz Krzysica – tenor
Jarosław Bręk – bas-baryton
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Jacek Kraszewski – dyrygent

Recenzje:

Barwa i emisja głosu oraz znajomość akcentów języka francuskiego w wykonaniu Jarosława Bręka mogą służyć za wzór. To samo można powiedzieć o jego stronie aktorskiej.

— Muzyka 21