T. Baird – Cztery sonety miłosne

Jarosław Bręk – bas-baryton
Marcin Sikorski – fortepian

Recenzje:

Klasą sam dla siebie był Jarosław Bręk jako Jephte

— Życie Warszawy