T. Baird – Cztery sonety miłosne W. A. Mozart – Arie operowe

Jarosław Bręk – bas-baryton
Sinfonietta Riga
Zbigniew Graca – dyrygent

Recenzje:

Klasą sam dla siebie był Jarosław Bręk jako Jephte

— Życie Warszawy