T. Baird – Cztery sonety miłosne, W. A. Mozart – Arie operowe

Jarosław Bręk – bas-baryton
Sinfonietta Riga
Zbigniew Graca – dyrygent

Recenzje:

Jarosław Bręk dysponuje doskonale ustawionym głosem o niespotykanej, aksamitnej barwie. Wyróżnia się też szeroką skalą i umiejętnością płynnej zmiany rejestrów. To wszystko z muzykalnością budzi emocje słuchaczy.

— Kurier Lubelski